loader image

Přijďte se k nám opálit za pomoci nejmodernějších trubic zajišťující krásné přírodní opálení. Solárium vám nahradí i chybějící hřejivé paprsky a doplní potřebnou dávku
vitamínu D.